VERKSAMHET

Rekonstruktioner

En rekonstruktion är en möjlighet att rädda företag som har drabbas av tillfälliga betalningssvårigheter. En konkurs innebär att stora värden går om intet. En rekonstruktion är i regel helt självfinansierande och syftar till att hitta lösningar för hur verksamheten ska kunna bedrivas vidare. Vi har genomfört över 100 rekonstruktioner och tillhör därmed de aktörer som arbetat med flest rekonstruktioner i Sverige. Över 65 procent av dessa företag har nått förbättrad lönsamhet och kunnat undvika konkurs. Branschsnittet i övrigt uppgår till ca 18 procent. 

Vår filosofi bygger på att bidra med kunnande och erfarenhet inom företagande och finansiering utöver juridisk expertis. Våra rekonstruktioner genomförs med stora affärsjuridiska advokatbyråer. Vi har en företagsvänlig inställning som är mycket uppskattad av våra klienter. Kostnaderna för hela rekonstruktionsprocessen är i det absoluta flertalet fall helt självfinansierande och medför att balansräkningen ser betydligt starkare ut. Rekonstruktion är en mycket effektiv väg framåt för att överkomma likviditetsproblem.

Affärsutveckling

Vi erbjuder kvalificerad rådgivning som går att förstå och som gör skillnad. Företagande innefattar fler komponenter än att förverkliga en affärsidé. Vi har en bred kunskap inom såväl företagande som entreprenörskap och hjälper företag att göra verklighet av idéerna. 

Finansiering

Vi har möjlighet att förmedla hållbara finansieringslösningar på både lång- och kort sikt. Rätt finansiering är ofta av avgörande betydelse för en verksamhet. Vår erfarenhet av att granska företag gör det möjligt för oss att förklara verksamheten för kreditgivare och investerare. Kombinationen av en analys av företaget och ett brett kontaktnät skapar förutsättningar för att hitta rätt finansieringslösningar. Vi är ensamma om att kunna finansiera bolag under rekonstruktion. Både med en rörelsekredit under rekonstruktionen men även ett lån till ackordslikviden.

Kontakt

FrontOffice Nordic AB
Birger Jarlsgatan 60
114 29 Stockholm
Tel: 08-121 380 81
Fax: 08-121 380 89

Prenumerera på våra nyheter

Typ av information:Front Accounting erbjuder följande tjänster:

  • Redovisning
  • Löneadministration
  • Löpande bokföring
  • Skatt
  • Affärsjuridik
  • Koncernredovisning