OM OSS

FrontOffice Nordic AB (publ) investerar i tillväxtbolag, framförallt i bolag som haft tillfälliga betalningssvårigheter men som i grunden har en stark affärsidé. Genom att vara en engagerad ägare och bidra med både strategisk kompetens och göra operationella förbättringar, skapar FrontOffice förutsättningar för värdeökning i sina investeringar.

Tack vare våra helägda dotterbolag kan vi identifiera investeringscase som annars skulle ha gått marknaden förbi. – ”Vi investerar i marknadens dolda guldkorn”
 

Bolagsordning

Ladda ned Bolagsordning

Informationspolicy

FrontOffice Nordics informationspolicy

Revisor

ABC Revision, med huvudansvarig revisor Jenny Gentele.

VD
Johan Lund.

Styrelse
Styrelseordförande: Tommy Ekholm. Ordinarie ledamöter: Rolf Åbjörnsson och Johan Lund.

Kontakt

FrontOffice Nordic AB
Birger Jarlsgatan 60
114 29 Stockholm
Tel: 08-121 380 81

Prenumerera på våra nyheter

Typ av information: