NYHETER

2017-05-15 06:30

Kvartalsrapport 1 januari – mars 2017

•    Nettoomsättning uppgick till KSEK 2 079 (f å KSEK 2 865) •    Periodens resultat uppgick till KSEK -110 (f å KSEK -531) •    Resultat per aktie*: -0,01 SEK (f å -0,04 SEK) •    Resultat per aktie efter full utspädning: -0,01 SEK (f å -0,04 SEK) *Resultat i relation till antalet stamaktier efter utdelning till preferensaktieägarna.
2017-03-14 07:30

Nordens största digitala plattform för jakt, The Great Wild, blir publikt bolag!

The Great Wild, ett av FrontOffice Nordic ABs intressebolag, som med sin plattform matchar jägare med jaktmarker, har i dagarna blivit ett publikt bolag. I samband med ombildandet till ett publikt bolag har The Great Wild stängt en mindre finansieringsrunda riktad till ett fåtal investerare.  En ny namnkunnig styrelse har tillträtt bestående av Daniel Söderberg (EyeOnID), Pontus Frode (ChargeAmps) och Johan Lund (FrontOffice). The Great Wild har med sin app intagit positionen som nordens största digitala plattform för jakt. Företaget siktar nu mot notering på NGM Nordic MTF. The Great Wild lanserades hösten 2015 som en marknadsplats och digital plattform riktad till jaktintresserade och markägare. I ett land där skogsnäring och därmed viltvård betyder extremt mycket ligger The Great Wild helt rätt i tiden med sin produkt. Framgångarna har inte låtit vänta på sig utan vi kan idag berätta att The Great Wild uppnått en position som Nordens största digitala plattform för jaktintresserade.
2017-02-20 07:05

Bokslutskommuniké januari – december 2016

•    Nettoomsättning uppgick till KSEK 13 089 (f å KSEK 10 483) •    Periodens resultat uppgick till KSEK 182 (f å KSEK 194) •    Resultat per aktie*: 0,01 SEK (f å 0,00 SEK) •    Resultat per aktie efter full utspädning: 0,01 SEK (f å 0,00 SEK) *Resultat i relation till antalet stamaktier efter utdelning till preferensaktieägarna.
2017-01-20 10:47

Intressebolaget Abelco investerar i PrettyClose

Under veckan som har gått har Abelco Investment Group AB (publ) (Abelco) investerat i 2 Mkr i det snabbväxande företaget PrettyClose. Investeringen har skett till kursen 3,20 SEK per aktie. PrettyClose har under en tid utvecklat en tjänst som riktar sig mot en global marknad för hotellreservationer. På senare tid har man i media kunnat läsa om den makt som hotellbokningssajter har över hotellen när det gäller prissättning. Hotell som inte följer bokningssajternas tuffa regelverk riskerar att tappa i ranking med stort inkomstbortfall som följd.
2016-12-22 12:44

Intressebolaget Abelco Investment Group genomför sin andra investering

Styrelsen för Abelco AB (publ) unä Abelco Investment Group AB (publ) har under veckan genomfört sin andra investering. Abelco köper 51 procent av aktierna i det nybildade företaget TBS Holding AB, som kommer att äga 73,88 procent av aktierna i dotterbolaget TBS Yard AB efter genomförd nyemission. TBS Yard AB har en unik kompetens att hantera och bearbeta kompositmaterial och besitter en av Europas största vattenskärningsmaskiner. Under bokföringsåret som slutade den sista april 2016 omsatte bolaget 2,3 Mkr samt 9,7 Mkr året innan. Under båda åren gick verksamheten med förlust.
2016-12-07 08:45

Intressebolaget Abelco Investment Group gör sin första investering

FrontOffice Nordic AB (publ)s intressebolag, Abelco Investment Group (”Abelco”) har idag undertecknat avtal om förvärv av 51 % av JVM GROUP. I koncernen ingår de helägda dotterbolagen Hembad AB och Mockfjärdshus AB. Affären är villkorad av att fordringsägarna accepterar det av rekonstruktören framlagda ackordsförslaget i Mockfjärdshus AB.
2016-12-02 16:36

Stärker kassan genom riktad nyemission

Styrelsen för FrontOffice Nordic AB (publ) har med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 29 april 2016, fattat beslut om att emittera 750 000 aktier i en riktad nyemission till en grupp om åtta privata investerare. Totalt sett inbringar emissionen 3,525 Mkr före emissionskostnader.
2016-12-01 08:45

Investerar i Börshajen

Börshajen är en kostnadsfri utbildningsplattform med fokus på sparande och investeringar. Vi vill skapa bättre förutsättningar för människor att bygga upp en bra privatekonomi genom att kombinera inspiration och kunskap.
2016-11-25 14:14

Övertecknad nyemission i intressebolaget Abelco

FrontOffice Nordic AB (publ)s intressebolage Abelco AB (publ) unä till Abelco Investment Group AB (publ) avslutade i måndags sin företrädesemission. Vid sammanställning av utfallet konstateras att emissionen om 8,1 MSEK tecknats till 13,6 MSEK vilket innebär en teckningsgrad om 168 procent.
2016-11-18 07:01

Delårsrapport januari – september 2016

•    Nettoomsättning uppgick till KSEK 10 185 (f å KSEK 8 049) •    Periodens resultat uppgick till KSEK 389 (f å KSEK 765) •    Resultat per aktie*: 0,03 SEK (f å 0,07 SEK) •    Resultat per aktie efter full utspädning: 0,02 SEK (f å 0,07 SEK) *Resultat i relation till antalet stamaktier efter utdelning till preferensaktieägarna.

Kontakt

FrontOffice Nordic AB
Birger Jarlsgatan 60
114 29 Stockholm
Tel: 08-121 380 81
Fax: 08-121 380 89

Prenumerera på våra nyheter

Typ av information: