INVESTOR RELATIONS

Aktien

FrontOffice Nordics B-aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic MTF sedan 19 maj 2016. För att följa B-aktien på NGMs hemsida klicka här.

Nordic MTF är NGM:s (Nordic Growth Markets) lista för mindre bolag. NGM är en av två börser i Sverige som med tillstånd från Finansinspektionen bedriver värdepappershandel. NGM ansvarar för handeln i bolagens aktier samt för granskningen av de listade bolagen.

Bolagsstämma 20170630

Kallelse till extra bolagsstämma i FrontOffice Nordic AB 20170630
Fullmaktsformulär

Bolagsstämma 20170524

Kallelse till Årsstämma
Fullmaktsformulär


Rapporter

Årsredovisning 2016
FrontOffice tremånadersrapport 2017
Bokslutskommuniké 2016
FrontOffice niomånadersrapport 2016
FrontOffice Halvårsrapport 2016
Kvartalsrapport 1 2016
Ladda ned Bokslutskommunike Front

Finansiell kalender

Kommande rapporttillfällen

Bolaget lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

Rapport avseende första halvåret 2017 (Q2 2017) 28 augusti 2017
Delårsrapport för tredje kvartalet 2017 (Q3 2017) 20 november 2017
Bokslutskommuniké 2017 (Year-end 2017) 19 februari 2018
Delårsrapport första kvartalet 2018 (Q1 2018) 15 maj 2018
Bolagsstämma 2018 (preliminärt) 24 maj 2018

Bolagstämma

Extra Bolagsstämma 20160720

Protokoll Kallelse PDF  
Kallelse Kallelse PDF Kallelse Word
Fullmaktsformulär Fullmaktsformulär PDF Fullmaktsformulär Word

Ägare

Tabellen nedan beskriver ägarbilden per den 30 juni 2017.

Aktieägare Antal A-aktier Antal B-aktier Summa aktier Andel kapital Andel röster
Front Ventures AB 2 000 000 2 083 753 4 083 753 26,71% 66,34%
Ålandsbanken för kunders räkning   1 000 000 1 000 000 6,54% 3,00%
Bridge Finance Solutions AB   721 940 721 940 4,75% 2,18%
Johan Lund   706 508 706 508 4,62% 2,12%
Försäkringsbolaget Avanza Pension   668 315 668 315 4,37% 2,01%
Skandia, Försäkrings AB   537 890 537 890 3,52% 1,62%
Christopher Åberg   450 000 450 000 2,94% 1,35%
Fredrik Almquist   324 624 324 624 2,12% 0,98%
Peter Nisser, privat och bolag   299 217 299 217 1,96% 0,90%
Gustav Törnkvist   278 800 278 800 1,82% 0,84%
Ekholm Invest AB   236 000 236 000 1,54% 0,71%
Övriga 700 aktieägare   5 983 949 5 983 949 39,11% 17,95%
Summa 2 000 000 13 290 996 15 290 996 100% 100%
 

Insynsregister

Personer i ledande ställning i bolag noterade på NGM Nordic MTF ska från den 3 juli 2016 rapportera till FI som övriga börsbolag. För ytterligare information se https://marknadssok.fi.se/publiceringsklient

Listningsmemorandum

Ladda hem listningsmemorandum för FrontOffice Nordic AB som PDF:

Ladda ned

Forum
Är du intresserad av att diskutera med andra investerare och med representanter från FrontOffice Nordic? Välkommen till vårt diskussionsrum på Stockaboo! www.stockaboo.com

Kontakt

FrontOffice Nordic AB
Birger Jarlsgatan 60
114 29 Stockholm
Tel: 08-121 380 81

Prenumerera på våra nyheter

Typ av information: