Investerare

Aktien

FrontOffice Nordics B-aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic MTF sedan 19 maj 2016. För att följa B-aktien på NGMs hemsida klicka här.

Nordic MTF är NGM:s (Nordic Growth Markets) lista för mindre bolag. NGM är en av två börser i Sverige som med tillstånd från Finansinspektionen bedriver värdepappershandel. NGM ansvarar för handeln i bolagens aktier samt för granskningen av de listade bolagen.

Bolagsstämma 20170630


Kallelse till extra bolagsstämma i FrontOffice Nordic AB 20170630
Fullmaktsformulär

Bolagsstämma 20170524

Kallelse till Årsstämma
Fullmaktsformulär

 

Rapporter

Årsredovisning 2016
FrontOffice tremånadersrapport 2017
Bokslutskommuniké 2016
FrontOffice niomånadersrapport 2016
FrontOffice Halvårsrapport 2016
Kvartalsrapport 1 2016
Ladda ned Bokslutskommunike Front


Finansiell kalender

Kommande rapporttillfällen

Bolaget lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

Delårsrapport första kvartalet 2017 (Q1 2017) 15 maj 2017
Bolagsstämma 2017 (preliminärt) 24 maj 2017
Rapport avseende första halvåret 2017 (Q2 2017) 21 augusti 2017
Delårsrapport för tredje kvartalet 2017 (Q3 2017) 20 november 2017
Bokslutskommuniké 2017 (Year-end 2017) 19 februari 2018
   

Bolagstämma

Extra Bolagsstämma 20160720

Protokoll Kallelse PDF  
Kallelse Kallelse PDF Kallelse Word
Fullmaktsformulär Fullmaktsformulär PDF Fullmaktsformulär Word

Ägare

Tabellen nedan beskriver ägarbilden per den 31 december 2016.

Aktieägare Antal A-aktier Antal B-aktier Preferens-aktier Summa aktier Andel kapital Andel röster
Front Ventures AB 2 000 000 2 083 753   4 083 753 28,31% 68,11%
Peter Gyllenhammar AB     1 425 000 1 425 000 9,88% 4,39%
Johan Lund   1 131 508   1 131 508 7,84% 3,49%
Bridge Finance Solutions AB   675 000   675 000 4,68% 2,08%
Försäkringsbolaget Avanza Pension   581 591   581 591 4,03% 1,79%
Peter Nisser, privat och bolag   423 909   423 909 2,94% 1,31%
Christopher Åberg   400 000   400 000 2,77% 1,23%
Fredrik Almquist   324 624   324 624 2,25% 1,00%
Gustav Törnkvist   269 550   269 550 1,87% 0,83%
Ekholm Invest AB   236 000   236 000 1,64% 0,73%
Övriga 600 aktieägare   4 874 065   4 874 065 33,79% 15,03%
Summa 2 000 000 11 000 000 1 425 000 14 425 000 100,00% 100,00%

Insynsregister

Personer i ledande ställning i bolag noterade på NGM Nordic MTF ska från den 3 juli 2016 rapportera till FI som övriga börsbolag. För ytterligare information se https://marknadssok.fi.se/publiceringsklient

Listningsmemorandum

Ladda hem listningsmemorandum för FrontOffice Nordic AB som PDF:

Ladda ned

Kontakt

FrontOffice Nordic AB
Birger Jarlsgatan 60
114 29 Stockholm
Tel: 08-121 380 81
Fax: 08-121 380 89

Prenumerera på våra nyheter

Typ av information: