FrontOffice tillhandahåller en helhetsservice till företag med tillfälliga finansiella problem

FrontOffice tillhandahåller en helhetsservice till företag med tillfälliga finansiella problem. Verksamheten är fokuserad på att hjälpa företag i samband företagsrekonstruktioner. FrontOffice modell innefattar rådgivning inom områden såsom entreprenörskap, ekonomistyrning, juridik, marknadsföring och försäljning. Den operativa verksamheten bedrivs i första hand genom dotterbolaget Svensk Företagsrekonstruktion AB.

FrontOffice har utvecklat en teknisk plattform som identifierar potentiella klienter på ett tidigt stadium. Tidig identifikation i kombination med en allsidig rådgivning har varit nyckelfaktorer till att 65 % av FrontOffice företagsrekonstruktioner har varit framgångsrika, vilket inneburit att 82 företag och 1 018 jobb har räddas på tre år.